سرور جلائی نژاد کارشناس مسئول اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به محل نگهداری زنبورها و انتخاب محل بهداشتی زنبورستان ها، اظهار داشت: در نگهداری زنبورها باید به دو موضوع مهم توجه داشت.

وی ادامه داد: نکته اول اینکه گرده و شهد کافی باید در دسترس زنبوران باشد تا بتوانند عسل مازاد خود را برای زنبورداران به جای بگذارند و دوم اینکه محل زنبورستان ها باید به دلیل ترس مردم دور از مناطق مسکونی باشد.

به گفته کارشناس مسئول اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، در انتخاب محل زنبورستان ها باید به نکات مهمی همچون شرایط آب و هوایی، پوشش گیاهی منطقه، وجود منبع آب سالم در اطراف زنبورستان ها، بهداشت محل، آلودگی صوتی و بوهای نامطلوب، اهمیت دور بودن کافی زنبورستان ها از نقاط مسکونی، رعایت فاصله زنبورستان ها و میزان نزدیکی زنبورستان ها به جاده اهمیت داد.

جلائی نژاد خاطرنشان کرد: میزان بارندگی، رطوبت، گرما، سرما و شرایط محل زنبورستان باید توسط زنبوردار از طریق کسب اطلاعات از اداره کل هواشناسی منطقه مورد توجه قرار بگیرد.

این مسئول با بیان اینکه منبع آب سالم در کنار زنبورستان بسیار با اهمیت است، افزود: زنبوردار همچنین باید به شرایط بهداشتی منطقه توجه ویژه داشته باشد، چراکه بیشتر بیماری ها موجب انهدام بخش مهم یا تمام کلنی های زنبوردار می شود.

کارشناس مسئول اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه ابراز کرد: مکان استقرار زنبورستان ها باید حداقل 2 کیلومتر از دامداری، مرغداری، کارخانه های دباغی و سایر مکان هایی که بوی ناخوشایند دارند دور باشند، چراکه آنها را فراری می دهد و زنبورها همچنین از نقاط پر سر و صدا باید دور باشند.
وی اضافه کرد: محل زنبورستان ها حداقل باید 12 کیلومتر با منازل مسکونی با توجه به شعاع پرواز فاصله داشته تا مردم نیش نخورند و شکایت نکنند و تأسیسات لازم در زنبورستان ها از لحاظ احداث جایگاه تابستانی، زمستانی، انبار، اتاق کار و اتاق ضدعفونی قاب ها وجود داشته باشد.
جلائی نژاد، بهترین منطقه استقرار یک زنبورستان را در باغ و یا یک مزرعه بزرگ عنوان کرد: سطح زنبورستان ها نیز باید حداقل 30 سانتی متر بالاتر از زمین های اطراف باشد و زنبور دار باید از ریختن ماسه بر روی سطح زمین خودداری کند، زیرا ماسه به زیر شکم زنبورها چسبیده و پرواز آنها را دچار مشکل می کند.
این مسئول با اشاره به فاصله کندوهای یک زنبورستان از یکدیگر، گفت: حداقل فاصله دو کندو 2.5 متر در تابستان و 5. متر در زمستان باشد.
وی یادآور شد: در راستای استقرار کندوها در زنبورستان ها باید توجه داشت در مناطقی که بادخیز نباشد می توان کندوها را طوری مستقر کرد که سوراخ پرواز به سمت مشرق یا جنوب باشد و در مناطق بادخیز سوراخ پرواز در جهت مخالف وزش باد  باشد که در فصل تابستان باد سرد به داخل کندوها نفوذ نکرده و موجب ناراحتی زنبورها شود.
طبقه بندی: اخبار و اطلاع رسانی، آموزش،

تاریخ : پنجشنبه 27 خرداد 1395 | 11:26 ق.ظ | نویسنده : | نظرات