تبلیغات
شرکت تعاونی کشاورزی زنبورداران قائم شهر - ایجاد كندوی پدری
 برای تامین شرایط مناسب جفتگیری ملكه تولید زنبورهای نر از نژاد خوب و به تعداد مورد نیاز اهمیت زیادی دارد.همان طور كه عسل برای زنبوردار اهمیت دارد وجود زنبور نر برای پرورش دهنده ملكه ضروری و مهم است.از این رو برنامه ریزی دقیق برای تولید زنبورهای نر مناسب امر مهمی به شمار میرود.دوره دگردیسیزنبورهای نر طولانی تر از زنبورهای كارگر و ملكه ست و فاصله بلوغ انها با ملكه نیز بسیار زیاد است.اولا به دلیل اینكه ملكه 16 روزه و نرها24 روزه متولد میشوندباید اختلاف زمانی 8 روزه مورد توجه قرار گیرد.ثانیا بلوغ جنسی نرها طولانی تر از ملكه است زیرا ملكه بین 10-4 روزه ونرها14-10روزه بالغ میشوند،بنابر این برای تطبیق زمان جفتگیری انها باید مسائل مذكور مورد بررسی قرار گیرد.

به طور كلی 8 عدد زنبور نر بالغ برای جفتگیری با ملكه مورد نیاز است.یك قاب كه دو طرف ان توسط ملكه تخم نر ریخته شده باشد حاوی حدود 3000عدد تخم است كه از این تعداد2000سلول تولد یافته و بقیه تلف میشوند.از یك سو از 2000زنبور نر باقی مانده تا زمان بلوغ جنسی حدود 20درصد انها از بین میروند و از سوی دیگر همه انها همزان به بلوغ جنسی نمی رسند. معمولا 50درصد كل نرها به طور كامل بالغ شده و اماده جفتگیری با ملكه هستند.یك تولید كننده ملكه باید به ازاء هر ملكه حدود 40زنبور در نظر بگیرد.

روش كار

همان طور كه برای پرورش ملكه مادری(كندوی مادری)روش مخصوصی وجود دارد در مورد تولید نرها نیز به كندوی پدری نیاز است.باید كلنی پدری را با صفات معینی مانند تولید بالا و ارامش و مقاومت برتر انتخاب كرد.این كندوها باید حدود یك ماه قبل از شروع اولین پیوند سلول ملكه زنبورعسل سازماندهی و تغذیه وانتخاب شوند.تغذیه كلنی های پدری با استفاده از خمیر كمكی و شربت قند یا عسل باید حدود 5/1ماه قبل از شروع پیوند صورت گیرد.

روز46=12روز+24روز+10روز=مدت تغذیه كلنی پدری(قبل از پیوند)

12(بلوغ جنسی نرها)24(از تخم تا تولد نرها)10(قبل از تخمریزی ملكه)

به ازاء هر 200 كندوی جفتگیری ملكه زنبورعسل باید یك كندوی پدری سازماندهی نمود.بیشتر تولید كننده ها كلنی پدری را به تناسب ظرفیت تولید ملكه  خود تهیه می كنند.روشهای پرورش زنبورهای نر متفاوت بوده و هر كدام شرایط و ویژگیهای خاص خود را دارا می باشند كه ذیلا هر كدام توضیح داده می شوند.

 روش اول- در كلنی های پدری شانهای عسل روباز را در طرفین كندو قرار داده و سپس بقیه شانهای شفیره مسن را می چینند و یك شان گرده گل در وسط و مجاور پوكه حاوی تخمهای نر قرار می دهند و بقیه فضا را به قابهای شفیره كارگران مسن اختصاص می دهند.در صورت فقدان عسل كندو را با شربت و غذای كمكی تقویت می كنند.هر 10الی15 روز یك قاب پوكه مخصوص تخمریزی نر ها  توسط ملكه در كندو قرارداده می شود.كلنی بعد از مدتی پر جمعیت شده  و با كمبود جا مواجه می شود.در این حالت باید یك نیم طبقه در زیر كندو قرار داده شود تا زنبورهای صحرایی در طبقه پایین تردد كنند.شفیره های طبقه بالا  پس از تولد عسل را از پایین به بالا می برند و در پوكه ها قرار می دهند.همیشه باید جای پوكه های پایین را با عسلهای بالا تعویض كرد.

روش دوم- در این روش بعضی از تولید كنندگان از یك ملكه چندین ملكه تولید كرده و تعداد زیادی از ملكه های تولید شده را گاز كربنیك می دهند تا در شروع تخمریزی انها تسرسع شود.استفاده از گاز كربنیك مدت15 روزه تخمریزی را به 4-3روز تقلیل می دهد. گاز كربنیك محرك هورمون G.H (Gournol horemone) یا هورمون جوانی است.

روش سوم- استفاده از نر های تولید شده توسط كارگرهای تخمگذار است.گرچه تعداد این نرها در كلنی كم است اما نرهای  خوبی خواهند شد.با خروج ملكه و یتیم كردن كردن كلنی كارگرها نر زا شده  ودر داخل پوكه تخمگذلری می كنند.البته این كار بسیار طولانی بوده و دیر صورت میگیرد.برای یك تولید كننده حدود 200-100عدد زنبور نر به طور كافی در زنبورستان وجود دارد اما برای تولید كنندگان ملكه های تجارتی و در سطح فراوان لازم است كه حتما كلنی های پدری تشكیل شود.متاسفانه در ایران هیچ سازمانی فاصله و ظرفیت زنبورستانها را كنترل نمی كند و زنبورداران نیز این مسئله را رعایت نمی كنند.در چنین وضعیتی كه كنترلی وجود ندارد باید تولید كنندگان ملكه خود به فكر تولید و افزایش تعداد زیادی زنبور نر از كندوهای خوب باشند تا اثرات سوء و نامطلوب حاصل از نرهای غریبه و ناخواسته را خنثی كنند.در غیر این صورت باید از تلقیح مصنوعی استفاده نمایند.از این رو باید همیشه یك ماه قبل از شروع پیوند پوكه مخصوص نرها در كلنی های پدری قرار گیرد تا ملكه زنبورعسل در انها تخمریزی كند.یك كلنی متوسط ده قابی پدری می تواند حداكثر 4 تا5 هزار زنبور نر را نگهداری كند و اگر این كلنیخوب تغذیه نشود زنبورهای نر حاصله اسپرم خوب تولید نخواهند كرد.طبقه بندی: آموزش،

تاریخ : جمعه 15 اسفند 1393 | 09:32 ق.ظ | نویسنده : | نظرات