تبلیغات
شرکت تعاونی کشاورزی زنبورداران قائم شهر - نقش اقتصادمقاومتی درزمینه پرتفوی بیمه ای صنعت زنبورداری
پُرتفُوی (به فرانسوی: Portefeuille) ترکیبی مناسب از سهام یا سایر دارایی‌ها است، که یک سرمایه‌گذار آنها را خریداری کرده است. هدف از تشکیل سبد سهام، تقسیم‌کردن ریسک سرمایه‌گذاری بین چند سهم است؛ بدین ترتیب، سود یک سهم می‌تواند ضرر سهام دیگر را جبران کند. یک ضرب‌المثل معروف می‌گوید: «همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید.»، چرا که ریسک شکستن سبد، باعث نابودی همه تخم‌مرغ‌ها خواهد شد.
حضورموثرصنعت بیمه دربرنامه های سرمایه گذاری دردنیا و ایران باعث امنیت بیشترورشدوشکوفایی خدمات وتولیدات در این رشته می گردد.درهمین راستامی توان بامطالعه هرچه بهترنکات فنی، بسترمناسبی برای افرادیکه مایل به سرمایه گذاری درصنعت زنبورداری می باشند را فراهم کرد.

با مطالعه بازار وکشف پرتفوی پنهان می توان بسته بیمه ای مناسبی درزمینه فعالیتهای سرمایه گذاری دراین رشته طراحی نمودوباتوافق وتفاهم بااتحادیه زنبورداران کشور وصندوق بیمه کشاورزی که دفاترمتعددی درسطح استانهادارد، نیازهای بیمه ای زنبورداران راتعیین ودراختیار آنها قرارداد.
هم اکنون درصنعت زنبورداری کشور حدود 75 هزارنفرمشغول فعالیت هستندکه بطورتقریب می تواند 300 هزار فرصت شغلی ایجادنماید. حدود 30 کارگاه عاج موم- 80 کارگاه بسته بندی عسل- 100 کارگاه کندوسازی- 10 کارگاه ساخت ملزومات زنبورداری - 8 ایستگاه پرورش ملکه دولتی و 60 ایستگاه پرورش ملکه خصوصی درحال فعالیت هستند.لذا درصورت طراحی بسته بیمه ای بازرگانی باحق بیمه مناسب ، ازیک طرف مورداستقبال زنبورداران قرارمی گیرد وازطرف دیگر پرتفوی خوبی برای بیمه گران فراهم می کند.

 1-بیمه آتش سوزی :
کلیه زنبورداران دارای انبارمواداولیه-کنوهای خالی ومنزل مسکونی می باشند.همچنین عده ای ازآنها کارگاه عاج موم کنی- کندوسازی وساخت ملزومات زنبورداری کارخانه بسته بندی دارند که همه آنهانیازمند پوشش بیمه آتش سوزی وخطرات تبعی در درازمدت می باشند.

 2- بیمه عمرومستمری:
باتوجه به اینکه اکثر زنبورداران فاقد بیمه تامین اجتماعی می باشند درصورتیکه بیمه نامه عمر وبازنشستگی ( مستمری) ازطرف شرکت بیمه ، باشرایط خوب وحق بیمه مناسب طراحی گردد مورداستقبال این قشر وخانواده هایشان قرارمی گیرد.

 3- بیمه درمان تکمیلی :
به منظورحمایت پزشکی ودرمانی، درصورتی که بیمه گردرکلیه استانهای کشور دارای طرف قرارداد ( پزشکی) معتبری باشد باتوجه به تعداد زیاداین افراد وخانواده های تحت پوشش آنهاضریب خسارت پایین آمده وبرای بیمه گر توجیه اقتصادی درپرداخت خسارت دارد.

4- بیمه عمر وحوادث انفرادی وگروهی:
بدلیل کارفیزیکی درزنبورستانها وحمل ونقل های مکررجهت انتقال کندوها، امکان آسیب جسمی برای زنبورداران وجوددارد واین پوشش بیمه ای موردنیاز آنها می باشد.

5- بیمه مسئولیت:
احتمال آسیب دیدن افرادی که ازکنار زنبورستانها عبورمی کنند یا در نزدیک آن زندگی می کنند دراثر نیش خوردن توسط زنبورها ویا آسیب کارگرانی که درحال انجام کارهستند وجوددارد ، لذا بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان واشخاص ثا لث درزمان کار، موردنیازاست.

 6- بیمه عمر مانده- بدهکار:
کلیه زنبورداران درطی سال جهت اخذ وام علاوه بر وثیقه های لازم نیازبه بیمه عمر مانده- بدهکار برای ارائه به بانکهای عامل ( کشاورزی و تعاون) دارندکه تقریبا حدود 40 هزار نفر درطول سال ازاین بیمه نامه استفاده می نمایند.

 7- بیمه نامه باربری داخلی:
این بیمه نامه برای زنبورداران مهاجر که درطول سال چندین بار به مناطق گل خیز کشورسفرمی کنند لازم است.

8- بیمه نامه خودرو:
کلیه زنبورداران حداقل بین 1 تا3 دستگاه خودرو-وانت- کامیونت- وموتورسیکلت دارند که نیازمند بیمه نامه شخص ثالث وبدنه می باشند. درواقع حداقل 50 هزار دستگاه نیازبه بیمه نامه خودرو دارند.

 9- بیمه نامه اعتبار گروهی:
جهت اخذ وام و گذاشتن وثیقه نزد بانکهای عامل ، این بیمه نامه موردنیاز این قشر ازسرمایه گذاران می باشد.

 لذا باتوجه به مواردذکرشده طی مذاکره با اتحادیه زنبورداران کشور و به مناقصه گذاشتن طرح پیشنهادی بین بیمه گران توانا بسترخوبی برای همکاری درازمدت و توسعه این دوصنعت میتوان ایجادنمود.طبقه بندی: اخبار و اطلاع رسانی، مقالات،

تاریخ : یکشنبه 3 اسفند 1393 | 02:02 ب.ظ | نویسنده : | نظرات